Finansiering

Udgiften til massage kan enten betales fuldt ud af virksomheden, eller der kan foretages en fordeling af udgiften, således at den ansatte selv bidrager til betalingen af firmamassage. Dette kan gøres ved, at den ansatte bliver trukket for sin betaling som fradrag før skat.
 
Finansiering - 2 muligheder
 
En sundhedsordning er skattefri for medarbejdere og arbejdsgiver
 
Sundhedsydelser er fradragsberettigede for arbejdsgiveren og kan modtages skattefrit af medarbejderen, så længe udgiften afholdes som led i arbejdsgiverens generelle personalepolitik (alle medarbejdere i samme gruppe/afdeling skal have fået tilbudt at være med i ordningen). Sundhedsordninger så som massage, akupunktur, zoneterapi, fysioterapi, kiropraktik kan modtages skattefrit af medarbejderen, når der er tale om behandling, lindring eller forebyggelse af arbejdsbetingede skader.
 
Massage betalt ved bruttolønsnedgang
 
Udgiften til selve behandlingen betales af den enkelte medarbejder ved bruttoløntræk. Lønnedgangen vil være et konstant fastsat beløb, der svarer til det antal behandlinger, som den enkelte medarbejder ønsker pr. måned. Lønnedgangen vil være uafhængig af, om medarbejderen benytter tilbuddet den pågældende måned eller ej.
 
 
Skattefri massage
 
 
Massage på arbejdspladsen betalt ved kontantlønsnedgang
 
 
Bodykram v. Susanne Mohr Thomsen | CVR: 33322186 | Gødvad Bygade 12, 8600 Silkeborg  | Tlf.: 32 20 80 00 | susanne@bodykram.dk